Kontakt

Godziny Pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek – 7:00-15:00
Wtorek 7:00-17:00
Piątek 7:00-13:00

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK”
Al. Wojska Polskiego 118

42-207 Częstochowa
tel. 34-323-26-34, 34-323-26-36
e-mail: sekretariat@rsmhutnik.pl
NIP: 5730105004     REGON: 000484541     KRS: 0000187543

Administracja Os. „HUTNIKÓW”  
ul. Ludwika Zamenhofa 20
42-207 Częstochowa            

tel. 34-323-03-23
Administracja Os.”Raków Zachód”
ul. Władysława Orkana 56A
42-229 Częstochowa
tel. 34-363-48-22
Administracja Os. „Błeszno”

ul. Józefa Mireckiego 31
42-208 Częstochowa                      

tel. 34-323-46-26
Pogotowie techniczne
ul. Kasztanowa 4
42-216 Częstochowa
tel. 34-363-42-50
Klub Mieszkańców
ul. Mireckiego 28
42-208 Częstochowa
tel. 607-667-228